Загорский Петр (fb2)

- Загорский Петр [Справочник-дайджест] 20 Кб  (читать) (читать постранично) (скачать fb2) (скачать исправленную) - Николай Михайлович Сухомозский

Настройки текста:
ЗАГОРСЬКИЙ Петро Андрійович


ЕКСПРЕС-ЖИТТЄПИС, найважливіші ціхи біографії

Національний статус, що склався у світі: російський.

Анатом, фізіолог. Фундатор першої анатомічної школи на теренах Російської імперії.

З родини священика.

Народився 9 (20) серпня 1764 р. в с. Понорниці Чернігівського полку Російської імперії (нині –

Коропський район Чернігівської області України).

Помер 20 березня (1 квітня) 1846 р. в м. Петербурзі Російської імперії (нині – м. Санкт-Петербург

РФ).

Навчався в Чернігівській колегії, закінчив медико-хірургічне училище при Санкт-Петербурзькому

генеральному сухопутному шпиталі (1786).

Працював писарем при Понорницькій ратуші, підлікарем Санкт-Петербурзького генерального

сухопутного шпиталю (1785-1786), прозектором Санкт-Петербурзького медико-хірургічного

училища (1786-1790), міським і повітовим лікарем Шліссельбурзького повіту (1790-1793), штаб-

лікарем Кірасирського полку, який квартирував в Київській губернії (1793-1797), ад’юнктом

анатомії Московського медико-хірургічного училища (1797-1799), викладачем Петербурзької

медико-хірургічної академії (1799-1846).

Дійсний (1807), почесний (1841) член Петербурзької академії наук.

Почесний член Московського товариства дослідників природи, Харківського, Віленського

медичного та Санкт-Петербурзького фармацевтичного товариств.

Друкувався в «Працях Академії наук», «Загальному журналі лікарських наук», «Продовженні

технологічного журналу».

Як вчений дебютував роботою «De fora-mine ovali cordis in adults» (1790).

Потім настала черга наступних доробків: «Про соки ока відносно до властивостей їх і причин, що служать до добутку очної хвороби, катарактою називаної», «Про перевагу щеплення

коров’ячої віспи перед звичайною», «Порівняльне дослідження зобу домашніх білих птахів...»,

«Про неприродне влаштування щитоподібного хряща як причини недорікуватості», «Огляд

різноманітних людських виродків», «Про будову райдужної оболонки в морського собаки...»,

«Про рідкі частини людського тіла», «Рятівна дія кровопускання при сказі від покусання

скаженим собакою», «Про існування заліза й марганцю в кістках», «Про можливості зруйнувати

зростки, що утворяться в сечовому міхурі (сечові камені)».

З. також – автор «Анатомо-фізіологічного словника», котрий, на жаль, не зберігся.

Проте найголовнішою працею нашого земляка вважається «Скорочена анатомія або керівництво

до пізнання будови людського тіла на користь тих, хто навчається лікарській науці», яка

витримала п’ять видань поспіль (1802).

Всього перу вченого належить понад 150 наукових робіт, присвячених проблемам анатомії,

фізіології, крові, нервової системи, фармакології, зоології, фізіології травлення, гігієни праці, теплообміну.

Фундаментальна праця «Порівняльне дослідження нервової системи хребетних тварин»

залишилася незакінченою.

З. першим на теренах Російської імперії заклав основи експериментальної і порівняльної

фізіології, запровадив класифікацію потвор.

Багата бібліотека З. передана Томському державному університету (1889).

З нагоди 50-річчя лікарської, наукової і громадської діяльності вченого заснована премія його

імені за кращі доробки з анатомії (1836).

Серед друзів та близьких знайомих З. – Ф. Тихорський, М. Міклашевський, І. Книгін, П. Карейша,

Я. Петров, Д. Велланський, М. Рожалін, В. Малахов, Л. Риклицький, Ф. Яворський,

М. Карпинський, І. Буяльський, П. Наранович, І. Тереховський та ін.


***

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ПІЗНАННЯ,

з професійного кредо П. Загорського

Для пізнання будь-якого природного явища, ми зобов’язані належним чином визначити його

характер і вивчити все індивідуальне в його природі.


СЛІД ВИВЧАТИ ІНДИВІДУАЛЬНЕ, з «Скороченої анатомії» П. Загорського

Потрібна особлива дбайливість у тій частині цього пізнання, яке займається дослідженням

структури людського тіла, бо чим важливіший предмет, чим він досконаліший, тим більш

турботливого й більш строгого вишукування він вимагає від нас.


ЗАСНОВНИК РОСІЙСЬКОЇ АНАТОМІЇ, з вітального слова О. Нечаєва

Оприлюдненням цього твору («Скороченої анатомії» – авт.), який навряд чи поступається

пальмою першості кращим на тодішній час керівництвам з анатомії в Європі, і поширенням

теоретичних і практичних знань у галузі анатомії між численними своїми слухачами, автор

безперечно заслуговує називатися засновником анатомії в Росії.


ТРУДАР НАУКИ, з розвідки К. Коновалова «П. А. Загорський – видатний анатом, фізіолог і

лікар»

…За прекрасно вирішені важкі завдання з анатомії «Demonstratio cordis» і «Operatio cataractae et fistulo lacrimalis», запропоновані на генеральному іспиті в госпітальному училищі, Загорський

одержав звання лікаря, проте з підлікарською платнею через брак вакансії.

…В 26 років він виконав своє перше наукове анатомо-фізіологічне дослідження «De foramine

ovali cordis in adulto». За цю оригінальну роботу Медична колегія присудила авторові
«Призрачные миры» - интернет-магазин современной литературы в жанре любовного романа, фэнтези, мистики