Данилевский Василий (fb2)

- Данилевский Василий [Справочник-дайджест] 22 Кб  (читать) (читать постранично) (скачать fb2) (скачать исправленную) - Николай Михайлович Сухомозский

Настройки текста:
ДАНИЛЕВСЬКИЙ Василь Якович


ЕКСПРЕС-ЖИТТЄПИС, найважливіші ціхи біографії

Національний статус, що склався у світі: російсько-радянський.

Фізіолог. Першим на теренах Російської імперії виконав досліди з реєстрації біоелектричних явищ

у головному мозку тварин.

З міщанської родини. Батько, Данилевський Я., – годинникар.

Народився (13) 25 січня 1852 р. в м. Харкові Російської імперії (нині – адміністративний центр

однойменної області України).

Помер 25 лютого 1939 р. в м. Харкові СРСР (нині – адміністративний центр однойменної області

України).

Навчався в 2-й Харківській 2-й Казанській гімназіях, медичному факультеті Казанського

університету (1869-1870), закінчив медичному факультеті Харківського університету (1870-1874),

стажувався за кордоном (1876-1878).

Працював лаборантом хірургічної клініки Харківського університету (з 1874), викладачем

Харківських зооветеринарного інституту (1880-1901), університету (1883-1909; 1917-1921),

медичного інституту (1921-1926), директором Українського науково-дослідного інституту

ендокринології (1927-1939).

Академік Академії наук УРСР (1926).

Лауреат премії Паризької академії наук.

Лауреат премії Петербурзької академії наук.

Лауреат премії Варшавського університету.

Лауреат Інституту тропічної медицини в м. Ліверпуль.

Фундатор органотерапевтичного інституту (1927) – пізніше Український інститут

експериментальної ендокринології (1941), Харківський НДІ ендокринології і хімії гормонів (1964),

Український НДІ фармакотерапії ендокринних захворювань МОЗ України (1992), Інститут

проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського (2000).

Спеціалізувався з проблем фізіології нервової системи, ендокринології, фізіології праці,

електрофізіології.

Як вчений дебютував доробком «Про розкладання азотистих речовин за мускульної діяльності»

(1871).

Потім настала черга робіт «Дослідження з фізіології головного мозку» (1875), «Про

підсумовування електричних роздратувань м’язів і рухових (блукаючих) нервів» (1879),

«Дослідження з порівняльної паразитології крові» (1888-1891), «Дослідження з фізіологічної дії

електрики на відстані» (1900-1901), «Фізіологія людини» (1913-1915).

Д. – також автор доробків «Життя і сонце», «Праця і життя»,»Нарис з фізіології соціальних

хвороб», «Відчуття і життя», «Народний будинок і його суспільно-виховне значення», «Душа і

природа», «Фізіологія праці», «Лікар, його покликання і освіта», «Розумні розваги і їх наукові

обґрунтування», «Основний фізіологічний закон розвитку розуму і волі», «Праця і відпочинок»,

«Фізіологія і соціальне життя».

Всього перу нашого земляка належить понад 200 наукових праць.

На честь Д. названо вулицю (1934); його ім’я носить Інститут проблем ендокринної патології

АМН України (2000).

Серед друзів та близьких знайомих Д. – В. Комісаренко, І. Щелков, Ф. Тихонович, К. Людвіг, А.

Шалашников, В. Грубе, Ж. А. д’Арсонваль, Л. Хавкіна, С. Александров, В. Коган-Ясний, С.

Григор’єва, Л. Ценковський, О. Приходькова та ін.


***

ЕТИКА ПИСАНИХ ЗАКОНІВ

, з життєвого кредо В. Данилевського

Ніякі «писані закони» не в змозі охопити всі можливі випадки форм людської взаємодії, тоді як

критеріям етичного відчуття – голосу совісті, відчуттю справедливості – цілком підпорядкована

вся ця область сумісного життя і взаємних відносин.

СОВІСТЬ, А НЕ ПИСАНІ ЗАКОНИ, з дослідження В. Данилевського «Відчуття і життя»

Якщо ми собі уявимо таке співтовариство, в якому всі етичні ідеї і відчуття були б знищені,

довелося б визнати у такому випадку повне спотворення взаємних стосунків співчленів,

порушення доцільного гармонійного співіснування. Ніякий кодекс правил і законів, завчених і

цілком умовних, не поповнив би допущеного пропуску, бо спонукальна сила до правильного

виконання їх, до відповідних довільних діянь полягає в етичних відчуттях.

...Історія людства ...демонструє, що ...відчуття без знання, без контролю освіченого розуму

можуть призводити до народних лих, до затьмарення здорового сенсу, до спотворення природних

умов життя.


У НАС ВИКЛАДАЧ ДОМІНУЄ НАД НАУКОВЦЕМ, зі спогадів В. Данилевського

Учений, котрий працює одноосібно навіть з великим успіхом, оцінюється, в соціальному аспекті,

проте не так високо, як хороший «сіяч» – викладач, який захоплюючим «посівом наукового знання

і методу» приносить величезну користь молодому поколінню, а тим самим – загальному підйому

культурного розвитку... Треба зізнатися, що, захоплюючись цими мотивами, ми дуже часто і

багато в чому жертвували інтересами своєї наукової роботи і своєї наукової лабораторії на користь

популяризації науки і особливо на користь позашкільної народної освіти.


ВІД ТЕОРІЇ – ДО ВИРОБНИЦТВА, три основні завдання, які В. Данилевський поставив перед

науково-дослідним інститутом ендокринології

– науково-експериментальне дослідження та вивчення активних речовин –
«Призрачные миры» - интернет-магазин современной литературы в жанре любовного романа, фэнтези, мистики