Лазурский Александр (fb2)

- Лазурский Александр [Справочник-дайджест] 23 Кб  (читать) (читать постранично) (скачать fb2) (скачать исправленную) - Николай Михайлович Сухомозский

Настройки текста:
ЛАЗУРСЬКИЙ Олександр Федорович


ЕКСПРЕС-ЖИТТЄПИС, найважливіші ціхи біографії

Національний статус, що склався у світі: російський.

Психолог. Фундатор наукової характерології. В психології існують поняття «соціальний

характер»; науковий термін «метод природного експерименту Лазурського».

З родини священика.

Народився 31 березня (12 квітня) 1874 р. в м. Переяславі Пирятинського повіту

Полтавської губернії Російської імперії (нині – м. Переяслав-Хмельницький, районний

центр Київської області України).

Помер 27 лютого (12 березня) 1917 р. в м. Петрограді Російської імперії (нині – м. Санкт-

Петербург РФ). Похований на Смоленському цвинтарі.

Закінчив Лубенську чоловічу гімназію (1892), Петербурзьку військово-медичну академію

(1892-1897), стажувався в Європі (1901-1902).

Працював завідувачем спеціальної психологічної лабораторії Петербурзької клініки

душевних і нервових хвороб (1897-1901), викладачем Петербурзької військово-медичної

академії (1903-1917).

Дійсний член Петербурзького товариства психіатрів і невропатологів (1899).

Учений секретар Російського товариства нормальної і патологічної психології.

Спеціалізувався з проблем анатомії мозку, психології індивідуальності.

Друкувався в журналах «Неврологічний вісник», «Питання філософії і психології»,

«Огляд психіатрії».

Як вчений дебютував в журналі «Неврологічний вісник» статтею про анатомію мозку

(1895).

Потім настала черга наступних доробків: «Про вплив м’язових рухів (пересування) на

швидкість психічних процесів» (1896), «Сучасний стан індивідуальної психології» (1897),

«Нарис науки про характери» (1906), «Програма дослідження особистості», «Шкільні

характеристики» (обидва – 1908), «Нарис науки про характери» (1909), «Психологія

загальна і експериментальна» (1912), «До вчення про психологічну активність» (1916),

«Класифікація особистостей» (1924).

Серед друзів та близьких знайомих Л. – В. Бехтєрєв, І. Андрієвський, М. Вагнер, В.

Вернадський, Т. Россолімо, І. Павлов, С.Франк, В. Вундт, М. Ланге, Г. Журавіков, О.

Введенський, Е. Крепелін, М. Басов, В. М’ясищев, Л. Філософова, О. Неклюдов, О.

Нечаєв, К. Штумпф та ін.


***

ОКРЕМЕ І ЦІЛЕ,

з наукового кредо О. Лазурського

Окремі основні здібності є... нічим іншим, як лише сторонами чи частинами однієї

загальної нервово-психічної організації даної людини.

СПРАВА ЗОВСІМ НЕ ЛЕГКА, з книги О. Лазурського «Нарис науки про характери»

Найближчою метою систематичного вивчення індивідуальних характерів є... складання

природної і загальноприйнятої класифікації, яка, з одного боку, давала б можливість

зарахувати будь-яку особу, що вивчається, до відомої певної групи, а з іншого боку – була

б достатнім початковим пунктом для подальшого вивчення людських різновидів.

...Ми бачимо, що складання природної класифікації характерів, яка, з одного боку,

охоплювала б всю складність людського характеру, яким він спостерігається в житті, а з

іншого – давала б можливість розподіляти за групами ці складні характери, уявляється

справою зовсім не легкою.


ПСИХОСОЦІАЛЬНІСТЬ, з книги О. Лазурського «Класифікація особистостей»

Ідеальною класифікацією повинна вважатися така, яка в кожному з своїх типів давала б не

тільки суб’єктивні особливості даної людини, але також і її світогляд та соціальну

фізіологію, оскільки, звичайно, вони пов’язані з характером: іншими словами,

класифікація особистості повинна бути не лише психологічною, але й психосоціальною в

широкому сенсі цього слова.


МІЙ КУРС – ЄДИНИЙ НА ЗЕМНІЙ КУЛІ, з листів О. Лазурського братові

Я відчуваю, що не можу з любов’ю займатися цими дослідженнями, що мені потрібне

щось більше... література, музика, науки моральні... Предмет, що я одержав (медицина) на

іншому боці. Мені потрібна діяльність державна, серед людей, а не серед жаб.

...Мрії були широкі і неймовірні: в останніх класах гімназії я з однаковою цікавістю читав

біографії великих учених і соціальні романи Шпільгартена, житія святих і історію

французької революції. Мені здавалося, що я придатний до всього.

...Сміливо можу сказати, що це перший і єдиний на сьогодні на земній кулі систематичний

курс характерології, заснованою на сучасних даних.


ВИПЕРЕДИВ УСІХ, з статті Д. Райгородського «Фрагменти історії характерології»

За 46 років до М. Д. Левітова ця думка вже була висловлена О. Ф. Лазурським і визначила

напрям вітчизняної характерології.

Не можна не вражатися психологічній інтуїції О. Ф. Лазурського. Насправді, в історії

психології він першим сформулював поняття «соціального характеру» – ще за 18 років до

Е. Фрамма.


ІДЕАЛ БЕЗКОРИСЛИВОСТІ, з розвідки Б. Братуся «До проблеми людини в

психології»

Те, що етична орієнтація не є лише зовнішній тиск, а вона є суть, дороговказна нитка

нормального розвитку, є критерієм і віддзеркаленням особового здоров’я, можна

визначити
MyBook - читай и слушай по одной подписке