загрузка...
Перескочить к меню

Каргин Валентин (fb2)

файл не оценён - Каргин Валентин [Справочник-дайджест] 21K (скачать fb2) - Николай Михайлович Сухомозский

Использовать online-читалку "Книгочей 0.2" (Не работает в Internet Explorer)


Настройки текста:КАРГІН Валентин Олексійович

ЕКСПРЕС-ЖИТТЄПИС, найважливіші ціхи біографії

Національний статус, що склався у світі: російський.

Хімік, фізико-хімік. Фундатор науки про полімери; засновник першої університетської кафедри

високомолекулярних з’єднань хімічного на теренах СРСР (1955-1969).

З родини службовця. Батько, Каргін О. – гірничий інженер.

Народився 10 (23) січня 1907 р. в м. Катеринославі Російської імперії (нині – м. Дніпропетровськ, адміністративний центр однойменної області України).

Помер 21 жовтня 1969 р. в м. Москві СРСР (нині – столиця РФ). Похований на Новодівочому

цвинтарі.

Закінчив Клинівське реальне училище (1922), фізико-математичне відділення Московського

державного університету (1925-1930).

Працював лаборантом геологічної експедиції (1922-1923), хронометражистом на свердловинах

глибокого буріння Курської магнітної аномалії (1923-1924), практикантом московського хімічного

інституту ім. Л. Я. Карпова (1924-1925), помічником хіміка Московського тресту «Рудметалторг»

(1925-1926), хіміком з радіоактивних руд групи академіка Ферсмана (1926), старшим хіміком

тресту «Російські самоцвіти» (1926-1927), науковим співробітником (1927-1937), завідуючим

лабораторією (1937-1969) московського фізико-хімічного інституту ім. Л. Я. Карпова.

Академік академії наук СРСР (1953).

Іноземний член академії наук НДР (1969).

Лауреат Державної премії СРСР (1943; 1947; 1950; 1969).

Лауреат Ленінської премії (1962).

Лауреат премії ім. О. М. Баха (1949; 1954).

Герой Соціалістичної Праці (1966).

Спеціалізувався з проблем фізичної хімії, хімії високомолекулярних з’єднань, колоїдної хімії, зокрема механізму утворення колоїдних систем, механічних і термомеханічних властивостей

полімерів, зв’язку між їх будовою і властивостями, методів модифікації полімерів; досліджував

залежність механічних і фізико-хімічних властивостей полімерних матеріалів від їх будови, роль

структурних характеристик реакційного середовища в утворенні макромолекул.

Розроблений під його керівництвом закріплювач грунту з полімерів використовували в Єгипті при

будівництві Асуанської дамби.

Під час Другої світової війни розробив спеціальні матеріали для виготовлення одягу, який захищає

від дії отруйних речовин, принцип і технологію нового методу обробки захисних тканин, хімічсні

складові, що роблять валяне взуття непромокальним, спеціальні типи гум для бойових машин.

Перу нашого земляка належить книга «Короткі нариси з фізико-хімії полімерів» (у співавторстві).

Ім’я К. присвоєно Московському НДІ хімії і технології полімерів.

Російською академією наук заснована премія ім. В. Каргіна (1996).

У м. Тверь (РФ) на будинку №5 по вулиці Рівності, де у родичів зупинявся вчений, встановлено

меморіальну дошку; його іменем названо вулицю (1999); в обласному центрі щорічно проводяться

міжнародні Каргінські читання (1994).

У м. Москва (РФ) за редакторством М. Плате вийшла книга «Академік Валентин Олексійович

Каргін. Спогади, матеріали» (1996).

У Тверському університеті пройшла міжнародна фізико-хімічна конференція пам’яті нашого

земляка (2008).

Серед друзів та близьких знайомих К. – О. Ферсман, С. Папков, В. Кабанов, З. Роговін, І.

Петрянов-Соколов, О. Волинський, А. Рабінович, Д. Новіков, І. Петровський, Є. Рилов, О. Зезін, М. Бакєєв,П. Ребіндер, М. Плате та ін.


***

ЗМІНЮВАТИ СВІТ,

з життєвого кредо В. Каргіна

Щасливий той, хто змінює світ навколо себе.


БЛИСКУЧЕ ПОЄДНУВАВ ТЕОРІЮ З ПРАКТИКОЮ, зі спогадів В. Каргіна

Відмітною особливістю І. В. Петрянова-Соколова як дослідника є поєднання в ньому якостей

ученого інженера, що визначило щонайтісніший зв’язок його робіт із запитами практики.

Блискуче експериментальне мистецтво І. В. Петрянова у поєднанні з видатною фізико-хімічною

інтуїцією дозволило йому творчо і по-новому підійти до вирішення низки важливих практичних

проблем.


ЛОГІЧНА СТРУНКІСТЬ, з нарису П. Козлова «Академік Валентин Олексійович Каргін (1907-

1969)»

Разом з широтою і різнобічністю, творчий шлях В. О. Каргіна ще й логічною стрункістю і строгою

цілеспрямованістю.

Поєднання фундаментальних наукових підходів з діяльністю, важливою для повсякденної

промислової практики, завжди об’єднувало навколо нього численних дослідників різних

спеціальностей. Наукова школа В. О. Каргіна заслужила визнання в нашій країні і за кордоном, і її

значення для розвитку світової науки про полімери було високо оцінене ще за його життя.

...Ідея про зв’язок надмолекулярної структури з фізико-механічними властивостями полімеру,

висловлена у середині 1950-х років, надалі одержала численні експериментальні підтвердження.

Ця ідея збудила глибокий інтерес Каргіна до синтезу і хімічної модифікації макромолекул як

засобів направленого формування надмолекулярної структури полімерних тіл.

Вона ж визначила і методологію досліджень школи В. О. Каргіна в подальші роки.


ІДЕЇ НЕ ЗАСТАРІЛИ, з кореспонденції Б. Єршова «Його працями славне місто»

У 1936 році В. Каргіну присвоїли вчений ступінь доктора хімічних наук без захисту дисертації, в

1946 року він став членом-кореспондентом АН СРСР.

Його науковий інтерес лежав у сфері полімерної хімії. Під час війни разом із співробітницею М.

Штейдінг Каргін створив захисний матеріал для червоноармійців у разі можливої хімічної атаки з

боку ворожих військ. Таких випадків не було, проте розробку оцінили високо, навіть Й. Сталін

прислав ученому телеграму.

Згодом школа Каргіна забезпечила випуск в СРСР високоякісної кіноплівки, органічного скла.

Відбувся наш земляк і як викладач: з 1953 року і до кінця життя Валентин Олексійович працював

в МДУ. Він підготував 20 докторів і понад 100 кандидатів хімічних наук.

Багато хімічних підприємств Твері – «Хімволокно», заводи «Твер-склопластик», «Штучна шкіра», науково-дослідний інститут склопластики і волокна були створені за безпосередньою участю

Каргіна. На кафедрах фізичної і неорганічної хімії Тверського державного університету,

технології пластмас Тверського державного технічного університету, в лабораторіях НДІСВ

реалізується багато його ідей.


БЕЗПРЕЦЕДЕНТНИЙ ФАКТ, з статті Б. Розенберга «Полімери на рубежі століть»

З 29 по 31 травня в пансіонаті «Дружба» проходив другий всеросійський каргінський симпозіум

«Хімія і фізика полімерів на початку XXI століття». Його організували Відділення загальної і

технічної хімії РАН, Наукова Рада з високомолекулярних з’єднань РАН, Інститут проблем

хімічної фізики РАН і МДУ ім. М. В. Ломоносова.

...Життя В. Каргіна обірвалося 1969 року, проте справа, якій він його присвятив, продовжує жити, а ідеї успішно розвиваються. Доказ тому – симпозіум, що завершився. У цій зустрічі взяло участь

близько 400 учених, зокрема з 10 країн ближнього і далекого зарубіжжя, а також російські учені, які працюють за кордоном, що безпрецедентно для меморіальних зустрічей. У Чорноголівку

приїхали представники всіх центрів нашої Росії, де розвиваються дослідження в галузі хімії і

фізики полімерів.

На симпозіумі заслухано і обговорено 20 пленарних і близько 400 стендових доповідей, які

викликали великий інтерес і жваві дискусії. Вельми утішний факт активної участі у форумі

молодих учених.

...Особливого значення дослідження в галузі хімії і фізики полімерів набувають для розвитку

таких суміжних наук як біологія, медицина, екологія тощо. Хімія і фізика XXI століття повинні

створити молекулярні основи цих найважливіших галузей людського знання. Залишається тільки

гордитися тим, що наш великий сучасник, В. О. Каргін, вже у середині XX століття передбачав

багато із захоплюючих дух перспектив, які відкриває наука про хімію і фізику макромолекул.

Не випадково ученого пам’ятають і шанують не лише вчені, а й промисловці, серед яких багато

тих, хто подає фінансову підтримку Каргінським читанням.


ПУТІВКА В ЖИТТЯ, з статті «Академік Микола Альфредович Плате»

Фундатор радянської полімерної науки академік Валентин Олексійович Каргін запропонував

Миколі Альфредовичу Плате зайнятися фактично новим напрямом, пов’язаним з модифікацією

макромолекулярних ланцюгів, аби зрозуміти, що ж насправді відбувається в таких незвичайних

реакційних середовищах, де довгі гнучкі макромолекули здатні взаємодіяти хімічно.

І М. А. Плате став одним з перших учених, які довели, що і для таких систем «працюють» відомі

термодинамічні та кінетичні принципи і правила, добре розвинені, наприклад, в органічній хімії.

...М. А. Плате обраний членом Європейської академії наук, іноземним членом академій наук

України і Таджикистану, удостоєний почесного вченого ступеня «Гоноріс кауза» Паризького

університету, він – член редколегій п’яти найбільших міжнародних журналів.

Учень В. Каргіна нагороджений Міжнародною медаллю ім. Г. Марка, премією Японського

полімерного товариства, командорським хрестом «За заслуги» (Польща), командорським хрестом

«За заслуги в області

винахідництва» (Бельгія), орденами «Золотих академічних пальм» і «Почесного легіону»

(Франція), вищим цивільним орденом Нідерландів «Оранж Нассау».

Будучи активним учасником Пагоушського руху, М. А. Плате нагороджений Міжнародною

премією за заслуги в галузі хімічного роззброєння.


ЗВИЧАЙНОГО НЕ ЦУРАВСЯ, з нарису М. Шандарової «Хімія – життя»

Валентин Олексійович Каргін був щасливим у шлюбі. Його життєвою супутницею стала Калерія

Петрівна Величко, Лерочка, як він її називав.

...Валентин Олексійович в чомусь відповідав книжно-кіношному образу ученого-дивака,

відчуженого від навколишнього світу. Наприклад, він мало звертав уваги на свій одяг. За його

гардеробом ретельно стежила Калерія Петрівна, але і їй доводилося нелегко, оскільки чоловік ніби

«вростав» в костюм, пальто, шарф і ні за що не бажав розлучатися із звичними речами.

Неймовірних зусиль варто було затягнути вченого чоловіка до кравця для зняття мірок. Про

примірки вже не йшлося.

...Не зважаючи на величезну завантаженість, Валентин Каргін мав серйозні захоплення. Власне, їх

було три. Перше, домашнє, – збирання марок. Друге – риболовля. Третє – збирання грибів.


ЧАСТО ГОСТЮВАВ У ДЯДЬКА, з розвідки Г. Дмітрієвої «Древо академіка Каргіна»

Документи Тверського обласного державного архіву, передані сюди з фондів духовної

консисторії, міської управи, реального суспільного училища, дали можливість встановити його

предків, які проживали в місті впродовж довгих років. Складена родовідна схема Каргіних, куди

включено шість поколінь по прямій чоловічій лінії.

На жаль, документи не стосуються самого В. О. Каргіна.

...За спогадами родичів, він в дитинстві і в студентські роки часто гостював у свого дядька Івана

Костянтиновича в будинку №5 на вулиці Рівності (колишня Чернявська).

У 50-60-і роки В. О. Каргін брав безпосередню участь в становленні науки про полімери і

полімерну промисловість в Твері, створенні НДІ синтетичного волокна і таких хімічних

підприємств, як НПК «Хімволокно», завод «Твер-склопластик».


ШТАНИ-ПРАПОРИ, бувальщина

Якось під час чергових відвідин закордонуВ. Каргін випадково почув достатньо єхидний

радіокоментар прибуття на конференцію його і співвітчизників:

– А ось залишає літак делегація радянських учених. Ви легко упізнаєте їх поза штанами, що

розвіваються на вітру, мов прапори!

Після цього випадку В. Каргін почав слідкувати за модою. Принаймі бодай тоді, коли йому

«посміхалося» далеке відрядження.
Вход в систему

Навигация

Поиск книг

 Популярные книги   Расширенный поиск

Последние комментарии

Последние публикации

Загрузка...