Папалекси Николай (pdf)

-  Папалекси Николай  [Справочник-дайджест] 176 Кб (скачать pdf)  (читать)  (читать постранично) - Николай Михайлович Сухомозский

Книга в формате pdf! Изображения и текст могут не отображаться!


Настройки текста:
ПАПАЛЕКСІ Микола Дмитрович
ЕКСПРЕС-ЖИТТЄПИС, найважливіші ціхи біографії
Національний статус, що склався у світі: російський.
Фізик. Першим на теренах Російської імперії створив газову електронну лампу (1914). Одним з
перших у світі висунув ідею радіолокації Місяця. У фізиці існує науковий термін «Метод
Папалексі – Мандельштама».
З родини військового. Батько, Папалексі Д., – командир батальону 51-го литовського полку.
Народився 20 листопада (2 грудня) 1880 р. в м. Сімферополі Таврійської губернії Російської
імперії (нині – столиця Автономної Республіки Крим України).
Помер 3 лютого 1947 р. в м. Москві СРСР (нині – столиця РФ). Похований на Новодівочому
цвинтарі.
Навчався в Сімферопольській, Полтавській гімназіях, Берлінському (1899-1900), Страсбурзькому
університетах (1900-1904).
Працював асистентом (1904-1911), приват-доцентом в страсбурзькому Фізичному інституті (19111914), науковим консультантом лабораторії Руського товариства бездротових телеграфів і
телефонів (1914-1918), викладачем Одеського політехнічного інституту (1918-1922), займався
науковими дослідженнями в Центральній радіолабораторії (1922-1935), фізичному та
Енергетичному інститутах АН СРСР (1935-1947).
Член-кореспондент Академії наук СРСР (1931).
Голова Фізичного і президент Фізико-хімічного товариств СРСР (1930).
Голова Полярної комісії з дослідження радіозв’язку в Арктиці (1937).
Голова Всесоюзної наукової ради з радіофизики і радіотехніки при Академії наук СРСР (1944).
Лауреат Державної премії СРСР (1942).
Лауреат Менделєєвської премії (1936).
Першим в СРСР застосував для розжарення генераторних електронних ламп високочастотне
індукційне нагрівання.
У творчій співпраці з Л. Мандельштамом відкрив явище резонансу й асинхронного збудження,
створив принципово нові різновиди генераторів – інтерференційні.
Перу П. Належать монографії і книги «Про вимірювання відстані від Землі до Місяця за
допомогою електромагнітних хвиль» (1946), «Розвиток астрономії в СРСР» (), а також низка
доробків з радіофізики, радіотехніки, теорії нелінійних коливань.
Уже після смерті П. звинуватили не лише в космополітизмі, а й в шпигунстві на користь…
кайзерівської Німеччини (1949).
Свого часу існувала премія ім. М. Д. Папалексі АН СРСР.
Серед друзів та близьких знайомих П. – С. Вавілов, К. Ф. Браун, Л. Мандельштам, А. Іоффе, О.
Крилов, С. Хайкін, Г. Ландсберг, П. Лазарєв, Д. Томсон, Б. Розінг, В. Гуляєв, В. Мігулін та ін.
***
НОВА ЕРА, з наукового кредо М. Папалексі
Є всі підстави думати, що із застосуванням радіометодів для астрономії відкриється нова ера, ...яка
допоможе ще глибше проникнути в таємниці всесвіту.
ПОШУКИ НЕВИЧЕРПНОГО ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ, з статті Л. Мандельштама і М. Папалексі
«Про параметричне збудження електричних коливань»
Ми спочатку досліджували явище збудження коливань при періодичній зміні намагнічування
залізного сердечника самоіндукції системи. Надалі дослідили явища параметричного збудження
при механічній зміні параметрів.
У цій статті викладається наближена теорія всього процесу параметричного збудження коливань,
що випливає з даних Пуанкаре загальних методів знаходження періодичних рішень
диференціальних рівнянь. У ній розглядається як випадок самоіндукції, котрий періодично
змінюється, так і місткості, а також наводяться деякі результати дослідів. Ми обмежуємося лише
розглядом в першому наближенні, не виключено, найважливішого випадку параметричного
збудження, коли частота зміни параметра приблизно вдвічі більша за середню власну частоту
системи.

Подальші детальніші досліди провадилися з іншою дослідною установкою, в якій для збільшення
глибини модуляції (до 40%), а також потужності (до 4kV) була змінена система котушок статора.
СПРИЯВ ПРОГРЕСОВІ РАДІОТЕХНІКИ, з статті П. Чачина «Микола Дмитрович Папалексі»
Блискучі здібності швидко висунули його серед молодих учених. Двадцяти чотирьох років він вже
одержав ступінь доктора фізики і став вести самостійну наукову роботу. У 1914-1916 рр. ним були
проведені роботи з направленій телеграфії, досліди з радіозв’язку з підводними човнами і
телекерування.
Він брав діяльну участь в розвитку досліджень з нелінійних і параметричних коливань, відкрив і
вивчив резонанс n-роду, комбінаційні резонанси, параметричний резонанс.
За допомогою розробленого ним інтерференційного методу Папалексі і Мандельштам детально
дослідили розповсюдження радіохвиль над земною поверхнею і здійснили точне вимірювання їх
швидкості. На підставі цих робіт став можливим розвиток радіоінтерференційної геодезії і
навігації.
Цінні дослідження з схем телеграфної і телефонної модуляції, з питань п’єзокварцевої стабілізації,
селективного прийому, схем трансформації частоти, методів вимірювання глибини модуляції і
низки інших знайшли щонайширше практичне застосування і сприяли прогресу
MyBook - читай и слушай по одной подписке